kART

LANDSCAPE DESIGN

pracownia architektury krajobrazu

'ZAŁOŻYĆ OGRÓD TO
UWIERZYĆ W JUTRO'

/Audrey Hepburn/

KREACJA

tworzenie z wizualizacją...

REALIZACJA

urzeczywistnianie marzeń

FASCYNACJA

...radość od dzisiaj

MY

Pracownia architektury krajobrazu stworzona z pasji i z pasją do tworzenia oraz otaczania się pięknem. Projekty wykonujemy dla każdego klienta indywidualnie. Wyróżnia nas kreatywność w tworzeniu oraz podążanie za trendami i nową technologią. Współpracujemy z architektami, projektantami wnętrz oraz wykonawcami co zapewnia kompleksowość naszych usług.

CO ROBIMY

Kompleksowo projektujemy zagospodarowanie przestrzeni zarówno publicznej, jak i prywatnej. Wykorzystując wiedzę i umiejętności tworzymy piękną i funkcjonalną przestrzeń, w której chętnie spędza się czas.


PROJEKT BALKONU


WROCŁAW

Przenosimy się z kolejnym projektem na wrocławską Kępę Mieszczańską. To właśnie tam znajduje się 6m2 naszej aranżacji.

Wiemy, że będąc szczęśliwym posiadaczem balkonu lub tarasu, każdy jego centymetr jest na wagę złota. Dlatego chcemy pokazać, że nawet na 6m2 możemy stworzyć swój ogród.

Aranżacja jest kontynuacją wnętrza mieszkania oraz w pełni dostosowana do oczekiwań naszych klientów.

BLIŻEJ NATURY | JASNOŚĆ | ODPOCZYNEK | ZIELEŃ


PROJEKT OGRODU


TARNÓW- MOŚCICE

Powstający w tarnowskich Mościcach Ogród ma być miejscem odkrywania, smakowania, a przede wszystkim poszerzania świadomości i wiedzy o zdrowiu i profilaktyce.

Dlaczego? Bo harmonia z naturą pozytywnie wpływa na nasze zdrowie.

ZDROWIE | EDUKACJA | SPOŁECZNOŚĆ | ROZWÓJ | NATURA


'POD LASEM'


projekt koncepcyjny & wykonawczy

Projekt koncepcyjny zagospodarowania działki prywatnej w Mielcu o powierzchni 2055m2.
Ogród w lesie czy las w ogrodzie?
Naturalistyczna forma rabat oraz stworzenie leśnego zakątka z paprociami, parzydłem leśnym, kopytnikiem pod istniejącym zagajnikiem sosnowym to wykorzystanie oraz pełne uszanowanie otaczającego krajobrazu.
Przestrzeń ta żyje i integruje się z sąsaidującym światem fauny i flory.

NATURA | PROSTOTA | ELEGANCJA | PONADCZASOWOŚĆ


PROJEKT OGRODU k. Krakowa


PROJEKT KONCEPCYJNY

Ogród współczesny, który łączy minimalizm z ekstrawagancją przy jednoczesnej integracji z otaczającym krajobrazem.

Inspiracją do stworzenia tego ogrodu były dzieła Luciano Giubbilei.

ELEGANCJA | PROSTOTA | MINIMALIZM


PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
SKARPY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE

Grybów to malowniczo położone miasto na pograniczu Beskidu Niskiego oraz Pogórza Rożnowskiego, które stanęło w miejscu i zapomniało o swojej mocnej stronie, jaką jest rzeka Biała.

Odcinek rzeki, który zostaje poddany analizie, a w dalszej części koncepcyjnemu projektowi zagospodarowania jest zapomnianą częścią Grybowa, która kiedyś stanowiła ważny element jego kultury.

Głównym założeniem projektu było stworzenie dostępnej dla mieszkańców i turystów przestrzeni miejskiej, która wykorzystuje zastane uwarunkowania topograficzne terenu oraz nie narusza uwarunkowań przyrodniczych. Zamknięte i niedostępne dla nikogo tarasy na południowej ekspozycji nad rzeką Białą zostały przekształcone w ogród widokowy, jako nawiązanie do ich początkowego zagospodarowania. W celu umocnienia oraz poszerzenia płaszczyzn widokowych zostały zaprojektowane arkady, które swoją formą nawiązują do kamiennego, arkadowego mostu kolejowego, który został zniszczony podczas II Wojny Światowej. To właśnie one są głównym detalem projektu.

Całe założenie projektu odnosi się do tradycji miejsca i nawiązuje do historii miasta, dzięki czemu całość stanowi spójne zagospodarowanie w kontekście całego Grybowa

ZIELONA INWESTYCJA

Projekt zieleni zakłada nasadzenia zastępcze na terenie wyznaczonym przez WKŚ UMK na terenie Nowej Huty przy ul. Branickiej. Założenie zakłada stworzenie miejsca, które w przyszłości będzie mogło zostać przekształcone na park miejski o swobodnym, naturalistycznym charakterze.

Zgodnie z wymogami konkursu, roślinność jest formowana skupiskami tak, aby mogła samodzielnie funkcjonować w przestrzeni. Na obszarze projektowym występują dwa miejsca, które ze względu na rzeźbę terenu okresowo stają się terenem podmokłym oraz stanowią miejsce zbierania się nadmiaru wody. Miejsca te są cenne ze względów przyrodniczych, ale również estetyczno- krajobrazowych. Łąka wilgotnolubna jest formacją o bogatej różnorodności gatunkowej, która na tym obszarze podnosi wartość miejsca, ale również wzbogaca swoimi walorami scenerię parku. Została podkreślona nasadzeniami z olszy czarnej (Alnus glutinosa) oraz jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior). Projekt został podzielony na dwie części- ‘I’ znajdującą się po północnej stronie ul. Branickiej i ‘II’ po południowej jej stronie.


FOLK PARK


PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu pod park publiczny w Szczyglicach koło Krakowa to miejsce dedykowane aktywnemu wypoczynkowi.

Połączenie nowoczesności z tradycjami kulturowymi. Motywem przewodnim projektu jest folk, cepelia. Taki kontrast, pomimo kubistycznych kształtów staje się wyrazisty, pełen życia i stylu.

Park ten ma mocno zgeometryzowaną formę, którą łagodzą naturalne, swobodne linie roślinności.


PLAC PRZY BAZYLICE
OO. FRANCISZKANÓW


PROJEKT KONCEPCYJNY

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu placu przy Bazylice oo. Franiciszkaów w Krakowie.

NATURA | ŁĄKA KWIETNA | KIERUNEK OKNO PAPIESKIE | ŚDM


PASIEKA MIEJSKA


PROJEKT KONCEPCYJNYbiuro@kart-ld.pl

698-445-520       
Realizacja
Dreampics